31.10.2019

Съобщение за членовете на СИК

Във връзка със запитвания, уведомяваме членовете на СИК, че трябва да носят удостоверенията си за регистрация и за втория  тур на МИ 2019. 

10.10.2019

Съобщение

Съгласно чл.10, ал.1 от Изборния кодекс ОИК-Пещера със свое решение определи избирателна секция № 132100001 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, включени в избирателния списък на СИК № 132100023.

За осигуряване на условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в изборния ден ще бъде поставена временна рампа върху входа на сградата на ОУ“Св.Патриарх Евтимий“, с адрес: гр.Пещера, ул.„Васил Левски“№3, в която са разположени избирателни секции № 132100009, № 132100011 и № 132100012.

За транспортиране на посочените избиратели е определен служебен специализиран автомобил-микробус, с регистрационен номер РА 5107КА.

Заявка за транспортиране на хора с увреждания ще се приемат в Общинска администрация в гр.Пещера , с адрес : „Дойранска епопея“№17 или на телефони 0350/6-22-08;0350/6-22-03 от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч., както и в деня на изборите – 27.10.2019 г. от 7:00 ч. до 19.00 ч.

10.10.2019

Съобщение относно обучение членовете на СИК

 

Утвърден е  график за провеждане на обучение на членовете на СИК, както следва:

Номер на СИК

Дата

Лектор

Час и място

    132100001 –

132100004

15.10.2019

Нина Костова

Георги Щерев

17:30

Зала на Общински съвет гр. Пещера

  132100005 –

132100008

16.10.2019

Нина Костова

Георги Щерев

17:30

Зала на Общински съвет гр. Пещера

  132100009 –

132100011

17.10.2019

Мустафа Алиш

Васко Икономов

17:30

Зала на Общински съвет гр. Пещера

  132100012 –

132100015

18.10.2019

Мустафа Алиш

Васко Икономов

17:30

Зала на Общински съвет гр. Пещера

  132100016 –

132100019

21.10.2019

Соня Аврамова

Христо Христов

17:30

Зала на Общински съвет гр. Пещера

 132100020 –

132100023

22.10.2019

Соня Аврамова

Христо Христов

17:30

Зала на Общински съвет гр. Пещера

  132100026 –

132100028

23.10.2019

Атанаска Гочева

Димитрийка Войникова

17:30

Зала на Общински съвет гр. Пещера

Представителите на политическите партии да уведомят по телефона членовете на СИК И осигурят присъствието им.

05.10.2019

Регистриране на застъпници в ОИК

Застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. чрез заявление по образец - Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр подписано от лицата, посочени по-горе и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), както и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници, без да надвишават общият им брой.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрираните. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

05.10.2019

Представяне на упълномощени представители в ОИК

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията за техния брой.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

01.10.2019

Представяне на резервни членове на СИК

На основание чл.89, ал.1 от ИК, в срок до 12:00ч. на 6-ти октомври, всички парламентарно-представени партии и коалиции следва да подадат списък на резервни членове на СИК, които ще бъдат утвърдени с решение на ОИК. Замените на ръководния състав и членове на СИК/ПСИК ще бъдат извършвани ЕДИНСТВЕНО от тези списъци!

14.09.2019

Съобщение относно изисквания за списъка на регистрираните в ОИК Пещера кандидатски листи

ОИК-Пещера,  съобщава на всички регистрирани за участие в местните избори на 27.10.2019г.партиии,коалиции,местни коалиции и инициативни комитети в ОИК,че съгласно Решение №966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК е необходимо да представят списъка с данни за всяка заявена от тях  регистрация на кандидатска листа освен на хартиен и в електронен вид в EXСEL формат ,като списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията, коалицията или местната коалиция, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).“

ОИК – гр. Пещера уведомява заинтересованите лица, че регистрацията на кандидатски листи на Политически партии /ПП/, коалиции от партии /КП/, Местни коалиции /МК/ и Инициативни комитети /ИК/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пещера, започва от 9ч на 17.09.2019г. /вторник/ в стая 12 на 2 етаж в сградата на община Пещера.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пещера  е 18,00 ч. на 24 септември 2019 г.

05.09.2019

Работно време на ОИК гр. Пещера

Работното време на ОИК Пещера е както следва:

Всеки работен ден от                                   09:00 -17: 00ч.

В почивни и празнични дни от                     10:00 – 14:00ч.

При изтичащи срокове предвидени в ИК,

работното време е от                                    09:00 – 18:00ч.

Крайните срокове по основни процедури, събития и действия на основание ИК са съгласно Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 (приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г.)

05.09.2019

Съобщение

ОИК – гр. Пещера уведомява заинтересованите лица, че регистрацията на Политически партии /ПП/, коалиции от партии /КП/, Местни коалиции /МК/ и Инициативни комитети /ИК/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пещера, започва от 9ч на 09.09.2019г. /понеделник/ в стая 12 на 2 етаж в сградата на община Пещера.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Пещера  е 18,00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 184-МИ / 03.07.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 183-МИ / 14.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 182-МИ / 20.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

всички решения