12.11.2015

Съобщение

ОИК Пещера уведомява, че pаботното време с граждани за периода 14.11.2015 г. - 17.11.2015 г. e от 10:00 до 16:00 часа.

Заседанията ще се провеждат ежедневно от 17:00 часа.

 Председател ОИК гр.Пещера

Нина Костова

02.11.2015

Съобщение

ОИК Пещера уведомява, че pаботното време с граждани за периода 02.11.2015 г. - 10.11.2015 г. e от 10:00 до 16:00 часа.

Заседанията ще се провеждат ежедневно от 17:00 часа.

 Председател ОИК гр.Пещера

Нина Костова

23.10.2015

Съобщение

Във връзка с чл.9 ал.7 от ИК, относно образуване на избирателни секции в лечебните заведения и уведомление от ръководството на МБАЛ "Проф. Д-р Д. Ранев" Пещера, ОИК - Пещера, уведомява че избирателна секция № 13 21 00 025 няма да бъде образувана.

Председател на ОИК Пещера: Нина Костова

 

23.10.2015

Съобщение

ОИК Пещера, уведомява ръководствата на всички секционни избирателни комисии, че задължително трябва да се яват в Община Пещера на 24.10.2015 г. в 15:00 часа, за получаване на необходимите материали за произвеждането на местните избори и националния референдум.

Председател на ОИК Пещера: Нина Костова

 

14.10.2015

Съобщение

ОИК - гр. Пещера уведомява,че на 15.10.2015 г. /четвъртък/ поради обучениве на членовете на ОИК от ЦИК в гр. Пазарджик, справки и запитвания ще могат да се правят след 15.30 ч.

Председател

Н. Костова

14.10.2015

Съобщение относно: ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК гр. Пещера известява, че обучението на членовете на СИК за територията на общината, ще се проведе на 20.10.1025 г. /вторник/ от 17.30 ч в салона на читалище "Развитие". Присъствието е задължтелно!

След приключване на обучението, членовете на СИК ще получат Удостоверения, Методически указания и други материали в помощ на изборния процес.

Председател ОИК

Н. Костова

29.09.2015

Съобщение относно: Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Заявлението за регистрация на застъпници се представя в ОИК.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение  на ЦИК № 2113-МИ/11.09.2015.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общия брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец от изборните книжа.

 

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр по следния образец:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

 

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния образец.

 

Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет.

Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет се представлява съвместно от няколко лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.

Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията/коалицията/местната коалиция. В този случай при подаване на заявлението се представя и заверено от представляващия/те копие от пълномощното.

Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.

 

За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на подаване на заявлението, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет извършената за първия тур регистрация запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

22.09.2015

Съобщение

ОИК Пещера, кани всички представители на партии, коалиции, инициативни комитети, регистрираните кандидати за общински съветници и кметове, както и средствата за масова информация на 23 септември 2015 г.(сряда) от 1800 часа, да присъстват на публичното теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Процедурата за провеждане на жребия е утвърдена с Решение № 76-МИ / 20.09.2015 г. на ОИК гр. Пещера.

Жребият ще се проведе в залата на Общински съвет град Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.

Председател:

Нина Костова

15.09.2015

Съобщение

ОИК – гр.Пещера уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатските листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

Председател:

Н.Костова

10.09.2015

Съобщение

Работно време на Общинската избирателна комисия гр. Пещера е

 • Всеки работен ден от 09:30 - 17:30ч.
 • В почивни и празнични дни от 10:00 - 14:00ч.
 • При изтичащи срокове предвидени в ИК, работното време е от 09:30 - 18:00ч.
10.09.2015

Съобщение

Заседанията на Общинската избирателна комисия - гр. Пещера, се провеждат всеки работен ден от 17:30ч в заседателната зала на Общински съвет - Пещера

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 217-МИ / 15.05.2019

  относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 216-МИ / 11.06.2018

  относно: Вземане на Решение за Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник-Стелиян Иванов Варсанов ,от листата на МК „СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ за ПЕЩЕРА“ на основание чл.30,ал.6 ,във връзка с чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА.

 • № 215-МИ / 31.05.2018

  относно: 1. Относно: Разглеждане на депозирано в ОИК Пещера уведомление с вх.№160/29.05.2018г. от д-р Цветана Лепарова-председател на Общински съвет Пещера,относно прекратяване правомощията на общинския съветник Стелиян Иванов Варсанов,съгласно чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА

всички решения