Общинска избирателна комисия Пещера


РЕШЕНИЕ
№ 217-МИ
Пещера, 15.05.2019

ОТНОСНО: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

РЕШЕНИЕ
№ 217-МИ
Пещера, 15.05.2019 г.

Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

              В ОИК Пещера, от Председателя на ОбС град Пещера е постъпило уведомление с вх. № 164 от 14.05.2019 г., ведно със заявление  от  Николай Методиев Мулетаров -общински съветник от МК „Стелиян Варсанов за Пещера“ за предсрочно прекратяване на пълномощията му  като общински съветник на основание чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА.

Общинската избирателна комисия прецени, че са налице обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията и на основание чл.87 ал.1 т.24 и чл.458 ал.1 от ИК, и чл.30 ал.6 от ЗМСМА:

 

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО пълномощията на Николай Методиев Мулетаров, избран за общински съветник от листата на МК „Стелиян Варсанов за Пещера“ с решение № 168-МИ от 26.10.2015 г.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник, следващия в листата на МК „Стелиян Варсанов за Пещера“ – Нина Петкова Якофова  с ЕГН ……… и 82 преференции.

Горното решение е прието на 15.05.2019 г. в 17:00 ч.

Председател: Нина Димитрова Костова

Секретар: Атанаска Стоичкова Гочева

* Публикувано на 16.05.2019 в 15:26 часа

Календар

Решения

  • № 217-МИ / 15.05.2019

    относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 216-МИ / 11.06.2018

    относно: Вземане на Решение за Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник-Стелиян Иванов Варсанов ,от листата на МК „СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ за ПЕЩЕРА“ на основание чл.30,ал.6 ,във връзка с чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА.

  • № 215-МИ / 31.05.2018

    относно: 1. Относно: Разглеждане на депозирано в ОИК Пещера уведомление с вх.№160/29.05.2018г. от д-р Цветана Лепарова-председател на Общински съвет Пещера,относно прекратяване правомощията на общинския съветник Стелиян Иванов Варсанов,съгласно чл.30,ал.4,т.5 от ЗМСМА

всички решения