Общинска избирателна комисия Пещера


РЕШЕНИЕ
№ 163-МИ
Пещера, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община регистрирана от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ във втори тур на изборите на 03.11. 2019 г.

Постъпило е заявление (приложение №73-МИ от изборните книжа) с входящ № 209/01.11.2019г., заведено под № 7 от 24.10.2019г. от входящия регистър за регистрация на застъпници на ОИК-Пещера подписано от Мария Красимирова Батаклиева, като представляващ Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на 1 / един/ застъпник на кандидатска листа за кмет на община регистрирана от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ във втори тур на изборите на 03.11. 2019 г.

Към заявлението са представени:

 1. Списък с името и ЕГН на лицето, предложено за регистрация като застъпник на електронен и хартиен носител.
 2. 1 / един / брой декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК от лицето заявено за регистрация като застъпник.

            Общинска избирателна комисия Пещера като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.18, във връзка с чл. 118, ал. 1, ал.4, ал. 5 от Изборния кодекс, както и Решение №1080-МИ от 12.09.2019г. на Централна избирателна комисия.

РЕШИ :

Регистрира 1 /един / застъпник на кандидатска листа за кмет на община регистрирана от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ във втори тур на изборите на 03.11. 2019 г., както следва:

Име Презиме Фамилия

1

Стефан Иванов Иванчев

На регистрирания застъпник да се издаде удостоверение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Решението да се обяви на определеното от ОИК място и да се публикува на интернет страницата на комисията.

Председател: Васко Георгиев Икономов

Секретар: Атанаска Стоичкова Гочева

* Публикувано на 01.11.2019 в 19:13 часа

Календар

Решения

 • № 183-МИ / 14.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 182-МИ / 20.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 181-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне на представители на ОИК, които да присъстват при отваряне и затваряне на помещение за съхранение на бюлетините от проведените избори за общински съветници и кметове октомври 2019г. и за определяне на представители на ОИК-гр. Пещера, които да съпроводят изборните книжа от секции с №132100005, № 132100007, № 132100009, № 132100011, № 132100012, № 132100013 и № 132100014 до Административен съд Пазарджик, съгласно определение на АС Пазарджик постановено по адм.д. № 1263/2019г.

всички решения