Общинска избирателна комисия Пещера


РЕШЕНИЕ
№ 179-МИ
Пещера, 03.11.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.РАДИЛОВО

Днес, 03.11.2019 г., в 23.40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл.   452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Радилово,

община  ПЕЩЕРА, област ПАЗАРДЖИК ,

на втори тур

 

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от Инициативен комитет за издигане на

независим   кандидат  за кмет на кметство Радилово

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

получил 568 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-гр.Пазарджик.

Председател: Васко Георгиев Икономов

Секретар: Атанаска Стоичкова Гочева

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:32 часа

Календар

Решения

  • № 184-МИ / 03.07.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 183-МИ / 14.02.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 182-МИ / 20.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

всички решения