Общинска избирателна комисия Пещера


РЕШЕНИЕ
№ 180-МИ
Пещера, 03.11.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Днес,03.11.2019 г., в 23.45 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община ПЕЩЕРА, област ПАЗАРДЖИК

на втори тур

 

ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

 

получил 4331 действителни гласове

 

 

          Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-гр.Пазарджик.

Председател: Васко Георгиев Икономов

Секретар: Атанаска Стоичкова Гочева

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:34 часа

Календар

Решения

  • № 184-МИ / 03.07.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 183-МИ / 14.02.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

  • № 182-МИ / 20.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и избиране на следващ от съответната кандидатска листа.

всички решения