18.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. с Решение № 2902-МИ от 16 ноември 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 19.11.2023г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера, ет.3, ст.12.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

05.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 05.11.2023г. от 23,10 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

05.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 05.11.2023г. от 21.55 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

05.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 05.11.2023г. от 19.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

04.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 04.11.2023г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

03.11.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 03.11.2023г. от 17.45 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

01.11.2023

Съобщение

Във връзка с Писмо с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пещера публикува образци на бюлетини във втори тур на изборите за Кмет на кметство с. Капитан Димитриево и Кмет на кметство с. Радилово:

бюлетина-капитан-димитриево

бюлетина-радилово

31.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 31.10.2023г. от 17.45 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

30.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 30.10.2023г. от 01.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

30.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 30.10.2023г. от 03.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

30.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 30.10.2023г. от 11.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

29.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 29.10.2023г. от 20.10 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 28.10.2023г. от 13.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

26.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 26.10.2023г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

25.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 25.10.2023г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

24.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 24.10.2023г. от 14.45 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

23.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 23.10.2023г. от 12.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

21.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 22.10.2023г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

20.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Пещера уведомява избирателите, че:

На 21.10.2023г. (събота), от 09.00 часа до 13.00 часа, пред сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 ще бъде поставено устройство за машинно гласуване - ДЕМО версия.

На 22.10.2023г. (неделя) от 09.00ч. до 11.00 часа за избирателите от с.Радилово, устройството за машинно гласуване с демо версия ще бъде поставено в Клуба на пенсионера при Кметство с.Радилово..

На 22.10.2023г. (неделя) от 11.15 часа до 14.00 часа на същата дата, машината ще бъде поставена в Клуба на пенсионера при Кметство с.Капитан Димитриево. 

На 23.10.2023г. (понеделник): От 09.00 часа до 17.00 часа, устройството за машинно гласуване чрез ДЕМО версия ще бъде поставено пред сградата на магазин „Лазур“ в кв.Изгрев.

На 24.10.2023г. (вторник) : От 09.00 часа до 17.00 часа, устройството за машинно гласуване чрез ДЕМО версия ще бъде поставено пред сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.

20.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Пещера публикува Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК и Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК:

Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокол в СИК 29.10.23 - YouTube

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК - YouTube

16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Пещера уведомява членовете на СИК, че ще се извършва обучение за работа с машини за гласуване от представители на "Сиела Норма" АД, което ще бъде в електронна среда и може да бъдете включени чрез последване на посочените по - долу указания:

За участие в обучение на 19.10.2023 г. от 17,00 ч.

 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmRlY2IwYmYtYzU2YS00ZjM0LTk4YjAtNGZmYWYwOGFiZWFi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=89ba235d-f163-46b2-80ea-fa24cb2b3063&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 За участие в обучение на 19.10.2023 г. от 18,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDFlNTc4MTgtYTlkYi00MjY5LWFiMzYtMTI0YTAxODEzZTE5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6c5e2807-fc24-416d-a760-8580b3a34685&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 За участие в обучение на 19.10.2023 г. от 19,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWI2MjE0ZDAtZWNmMS00ZTQ3LWJjNjktN2I3MDdjZWY2ZDVj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0e4ef699-4665-4b2a-98fe-dbaee7f70499&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 За участие в обучение на 20.10.2023 г. от 17,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Y2Q2ZGM0ZGMtOWRhYy00YTVkLWE2M2QtODA2NzI0MmU0MGIz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1f1b61ad-8637-44ff-9b1e-1a1cf7a00852&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 За участие в обучение на 20.10.2023 г. от 18,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmZmOWI0MjktMDdlOC00YmJkLWE2M2MtOTU5NzQ4NTcwYWNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d831cc3f-da19-4496-810e-eed423d9611c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 За участие в обучение на 20.10.2023 г. от 19,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzM3MTdiNmUtYWYyMC00MmU4LWJiYjMtMWVlZGQ5MmQ1YzE4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8cbc9a55-dfc1-43dc-b951-ea06f4349b35&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 За участие в обучение на 21.10.2023 г. от 10,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDg5M2I5YmQtMzY1NS00MGM2LWEwNzYtNzJlY2FkZGQ1MTU3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=25067df5-428f-4cb8-9b66-2147db3e0922&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 За участие в обучение на 21.10.2023 г. от 11,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OGEwZWE5ZDUtOWY3ZC00NmFmLWJkNWMtN2ViMjlkNWY1NDlm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e00ee780-a152-4268-89f7-740fc1096f6d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 За участие в обучение на 21.10.2023 г. от 12,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODRlMDJjYzgtZmI5NS00OGY3LWFkYTYtYmIwZGQ2NmVkNzZj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=34f5fdaf-7fae-4354-aea3-ef68c5e8472b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 За участие в обучение на 21.10.2023 г. от 16,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTVlNzY4ZmMtZDBiMy00NDc3LTk4ZjctZjc0YmQ4YTFjMmJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=79be3432-4027-4e0a-8974-e444a4e9c363&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 За участие в обучение на 21.10.2023 г. от 17,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmZiMjUxZWUtMGQxYy00MjAzLTk5ZjUtOTBlMTlmZGE2MjNh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=30435e12-7f82-40d3-a962-d585150cb9be&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

За участие в обучение на 21.10.2023 г. от 18,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTBhN2FiZDEtNWIxYi00MTEzLThhNzItMmE0ODQ1M2VkOGE2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=60875dd8-0cbf-4b8c-8596-9cb054101f53&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

За участие в обучение на 21.10.2023 г. от 19,00 ч.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjdiOWIzYTAtMzEzNy00NmE4LWE4YjctNjY0OGVkNzI3MWM0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b4102e13-524f-4423-8a06-c0f8db74d87d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

За участие в обучение на 22.10.2023 г. от 11,00 ч.

Присъединяване към разговора (microsoft.com)

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Пещера уведомява, че ще проведе присъствено обучение на членовете на СИК в сградата на Читалище „Развитие -1873“ гр. Пещера, ул. „Димитър Горов“ № 4

На 23.10.2023г. от 17,30 ч. за СИК с № 13 21 00 001 - 13 21 00 013 вкл., 13 21 00 026, 13 21 00 027, 13 21 00 028  и  ПСИК с № 13 21 00 024; 

На 24.10.2023г. от 17,30 ч. за СИК с № 13 21 00 014 - 13 21 00 023 вкл. 

16.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 16.10.2023г. от 17:45 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

14.10.2023

Съобщение

В изпълнение на Решение № 1979 - МИ/ 18 август 2023 г.  и Писмо с изх. № МИ - 15-711/10.10.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Пещера публикува образци на бюлетини в изборите за общински съветници и кмето на 29 октомври 2023 г.:

бюлетина кмет на община

бюлетина общински съветници

бюлетина кмет на кметство с. Капитан Димитриево

бюетина кмет на кметство с. Радилово

11.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 11.10.2023г. от 17:45 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

10.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 10.10.2023г. от 17:45 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

04.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 04.10.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

03.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Пещера уведомява избирателите с увредено зрение и затруднения в предвижването, че с Решение № 75- МИ/03.10.2023 г.  са определени мерките позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.:

ОПРЕДЕЛЯ избирателна секция №132100001, намираща се на първия етаж в НУ „Михаил Куманов”, с адрес гр.Пещера, ул. „Младост” №10 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, включени в избирателния списък на избирателна секция №132100023, намираща се на втория етаж в сградата на същото училище.

ОПРЕДЕЛЯ  избирателни секции №132100009, №132100011 и №132100012, намиращи се в сградата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, с адрес гр.Пещера, ул. Васил Левски“ №1, и избирателна секция № 132100022, намираща се в заведение за обществено хранене в търговски комплекс „Лазур“, с адрес гр.Пещера, ул. „Симон Налбант“ №70 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

УКАЗВА на Кмета на Община Пещера да осигури транспорт до съответната секция за гласуване при заявка за помощ от гласоподавател в изборния ден.

УКАЗВА на Кмета на Община Пещера да публикува на интернет страницата на общината информацията относно секциите, в които лицата с увреждания могат да гласуват, както телефон и адрес за връзка с определените за целта длъжностни лица от общинската администрация.

03.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 03.10.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

02.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Пещера уведомява парламентарно представените партии и коалиции, че при заявяване на промени в съставите на назначените секционни избирателни комисии, предложенията следва да бъдат съобразени с чл. 3, ал.3 от Изборния кодекс, включително и с оглед представителната власт на заявяващия исканата промяна.

Предложенията следва да бъдат подписани със саморъчен или електронен подпис, и придружени от пълномощно, когато се подават от упълномощено или преупълномощено лице.

Предложенията може да бъдат изпращани и на електронната поща на Общинска избирателна комисия - Пещера: [email protected]

Предложението следва да бъде придружено от таблица във формат ЕXCEL, като препоръчваме приложения унифициран формат:Шаблон-за-замени

30.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 30.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

28.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 28.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

27.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 27.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

26.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 26.09.2023г. от 18:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

25.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 25.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

21.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 21.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

20.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Пещера уведомява, че за регистрация на кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и  във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, т.V. 18.1 партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети следва да представят предложенията си за кандидати за общински съветници и кметове и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – Кмет на община, Кметове на кметства и Общински съветници се подава отделно предложение. 

Общинска избирателна комисия - Пещера препоръчва използване на приложението в настоящото съобщениеhttps://cik.is-bg.net/upload/205705/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+51+%D0%B8+52.xlsx

19.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 19.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

18.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 18.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

17.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 17.09.2023г. от 16:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

13.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 13.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

12.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 12.09.2023г. от 18:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

11.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 11.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

10.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Пещера уведомява, че 

Регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Пещера на 29 октомври 2023 г. се извършва по реда на чл. 127, ал. 3, чл. 128, чл. 147 – 150 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 2218 -МИ от 05.09.2023 г. на Централната избирателна комисия.

Регистрацията се извършва всеки календарен ден, считано от 09:00 часа на 12.09.2023 г. до 17:00 часа на 18.09.2023 г.

Регистрацията на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пещера се извършва по реда на чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 127, ал. 4 и чл. 151 – 155 от Изборния кодекс и Решение № 2121- МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия.

Регистрацията се извършва всеки календарен ден, считано от 09:00 часа на 12.09.2023 г. до 17:00 часа на 18.09.2023 г.

09.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във вр. т. I, 1. от Решение № 2161-МИ от 31 август 2023 г. на ЦИК, свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Пещера на 10.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Пещера, находяща се в сградата на Община Пещера.

Христо Вълков,

Председател на ОИК - Пещера

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 147-МИ / 19.11.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник Георги Иванов Смилянов и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 146-МИ / 19.11.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник Гълъбина Георгиева Карамитрева и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 145-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДИЛОВО

всички решения